ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ : Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ !

Η ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διεκπεραίωση του φακέλου, την εκτέλεση και την χρηματοδότηση, εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σας, μέσο του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκων”.
Οι εργασίες αφορούν όλο το φάσμα των ενεργειακών παρεμβάσεων, όπως την θερμομόνωση κελύφους κτιρίου, τη θερμομόνωση της οροφής, την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την εγκατάσταση υψηλής απόδοσης νέων συστημάτων θέρμανσης του κτιρίου όπως αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου, πέλετ κ.α.

 

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων

Το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ενέργειας στον πλανήτη αφορά τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Οι τοίχοι, και οι κολώνες αποτελούν δομικά στοιχεία που καθορίζουν τις θερμικές ανάγκες ενός κτηρίου, η ολοκληρωμένη θερμομόνωση των οποίων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, αναβαθμίζει τη θερμική άνεση των κατοίκων, απαλείφει τις ζημιές από υγρασίες και μούχλες στα σημεία που υπάρχουν θερμογέφυρες αλλά και προστατεύει την κατασκευή από ρηγματώσεις, θραύσεις και τη θερμική καταπόνηση που υφίστανται.

Μόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση της οροφής αποτελεί μια από τις πιο βασικές επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο. Το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτίριο. Καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Υπάρχουν σήμερα εξαιρετικές λύσεις θερμομόνωσης των δωμάτων που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και ανακουφίζουν τους κατοίκους από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Επίσης το δώμα πρέπει να θερμομονώνεται και για έναν πρόσθετο λόγο, αυτόν της προστασίας της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.

 

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, αποτελεί η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων τους με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες.
Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτώμενα κουφώματα, εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου, τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και το κλίμα της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα, τα οποία διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες και θερμομονωτικό πλαίσιο οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε ποσοστό από 20 έως 25%, ενώ η βελτίωση της θερμικής άνεσης είναι, χειμώνα-καλοκαίρι εντυπωσιακή.

 

 

 

Αναβάθμιση Θέρμανσης

Μια από τις σημαντικές ενεργειακές επεμβάσεις σε κτήρια είναι η αναβάθμιση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης τους. Τα συστήματα αυτά είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας γενιάς, με πιστοποιημένες ιδιότητες αποδοτικά ώστε να μην καταναλώνουν πολύ ενέργεια.
Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά και όσο πρέπει, καθώς επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά και με ασφάλεια.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι

– Αντικατάσταση του παλαιού λέβητα και καυστήρα με αντλίες θερμότητος ή νέας τεχνολογίας Λέβητες αέριου.

– Μονώσεις σωληνώσεων και περιοχής σωμάτων

Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως όλη τη διαδικασία από την υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», ή εναλλακτικά υποβολή αιτήματος επισκευαστικού δανείου, μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων σύμφωνα με την εκπονηθείσα ενεργειακή μελέτη.