ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας της εταιρείας μας και θεωρώντας ότι τα τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου, υποστηρίζουμε το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιάρι, ώστε να συνεχίζει να πραγματοποιεί τα όνειρα και τις επιθυμίες παιδιών, που πραγματικά το έχουνε ανάγκη.