ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική παρέμβαση επί δομικών στοιχείων τα οποία εμφανίζουν σημάδια αποσάθρωσης (συνήθως επενδύσεις πέτρας, διακοσμητικά τουβλάκια κ.α.) Εφαρμόζονται διάφορα συστήματα (σιλανικής ή σιλοξανικής βάσης) με εμποτισμού διεισδυτική ή φιλμογενή δράση τα οποία εξασφαλίζουν τη προστασία και τη στεγανότητα των δομικών στοιχείων των οποίων ο λειτουργικός χρόνος ζωής τους κυμαίνεται από 2 – 7 χρόνια (ανάλογα με το σύστημα εφαρμογής).

ΔΕΙΤΕ VIDEO: