ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αφορούν κατασκευαστικούς αρμούς κτιρίων ή αρμούς συναρμογής ιδίων ή διαφορετικών δομικών στοιχείων σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Σφραγίζονται με υλικά πλήρωσης όπως πολυουρεθανικές μαστίχες ενός ή δύο συστατικών, ασφαλτικές μαστίχες, ειδικά αφρώδη κορδόνια διαστασιολόγησης αρμού και κατά περίπτωση και απαίτηση με ειδικές ταινίες PVC συνδυαστικά με εποξειδικές πάστες συγκόλλησης.