Συχνές ερωτήσεις

Η Κλασσική μόνωση ταράτσας αποτελείται απο θερμομονωτικό υλικό , κλίσεις αποροής ομβρύων υδάτων και στεγάνωση, κυμαίνεται μεταξύ 30-40€ ανά τετεραγωνικό μέτρο +ΦΠΑ ανάλογα πάντα με το βαθμό δυσκολίας του έργου και την επιλογή των υλικών (π.χ. θερμομόνωση με αφρό πολυουρεθάνης 5 cm, ή με τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, τύπου ασφαλτικής μεμβράνης). Σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό κόστος μπορεί να δωθεί, μόνο με αυτοψία του έργου.

Λόγω ελλιπής ή πλήρης απουσίας μόνωσης εξωτερικών τοιχίων του υπογείου. Φυσικά το φαινόμενο δυσχεραίνεται και από την κατά περίπτωση μικρή αποστραγγιστική δυναμική του εδάφους, απο την θέση του κτιρίου ή ακόμα και από λάθη τα οποία έγιναν στην αρχική κατασκευή (θεμελίωση, σκυροδέτηση ) του κτιρίου. Απαντήσεις και λύσεις στο άρθρο ” Στεγάνωση υπογείων”.

Η πολυουρεθάνη είναι κορυφαίο θερμομονωτικό υλικό κλειστής κυψέλης αδρανούς αέρα. Λόγω εφαρμογής χωρίς αρμούς και αμόνωτα σημεία και λόγω πολύ χαμηλού θερμικού συντελεστή λ λειτουργεί καλύτερα και αυξάνει περισσότερο συνολικά τη θερμική αντίσταση του δομικού στοιχείου το οποίο εφαρμόζεται. Για τα ελληνικά δεδομένα και λόγω του σχετικά υψηλού κόστους, μπορούμε να έχουμε κατά προσέγγιση το ίδιο σχετικά αποτέλεσμα και με χρήση άλλων θερμομονωτικών υλικών, ειδικά δε όταν τοποθετούνται συνδυαστικά

Σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις των εταιρειών παραγωγής για τα πλαστομερή (ΑPP) 10-12 χρόνια και για τα ελαστομερή (SBS) 15-18 χρόνια. ¨Όλα αυτά φυσικά έχοντας ως δεδομένο την άρτια αρχική εφαρμογή της μεμβράνης, την πραγματική πιστοποίηση για το τι είναι η συγκεκριμένη μεμβράνη και φυσικά μέσα από ένα πλαίσιο συντήρησης τουλάχιστον ανά 2-3 χρόνια.

Αυτό οφείλεται καθαρά στις εταιρείες παραγωγής των πλακιδίων. Πάντως ούτε εμείς μπορούμε να το εξηγήσουμε λογικά. Ήταν ένα καινοτόμο προϊόν πρίν 10 χρόνια. Τώρα πλέον είναι ευρείας χρήσης και λογικά η τιμή του θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλή.

Προτείνουμε αφρό πολυουρεθάνης από 6cm – 10cm, πολύ δυνατή θερμομόνωση με θεαματική αλλαγή στη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου. Συμπληρωματικά λειτουργεί και ως στεγάνωση (μερική) λόγω σύστασης και εφαρμογής υλικού.