ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Ουσιαστική παράμετρος στις εργασίες μόνωσης είναι η εγγύηση σταθερότητας και καλής λειτουργίας των συστημάτων που κατά περίπτωση εφαρμόζονται.

Η εγγύηση έργου απαραίτητα πρέπει να παρέχεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο πελάτη μετά το πέρας των εργασιών με αναλυτικό και ξεκάθαρο κείμενο χωρίς διφορούμενες έννοιες και γενικότητες.

Η εγγύηση έργου πρέπει να αναγράφει ονομαστικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, το λειτουργικό χρόνο ζωής τους, τη προέλευση τους και φυσικά τους κανόνες οι οποίοι θα προστατέψουν το σύστημα μόνωσης από καταστροφή μέσω παρεμβάσεων από τρίτους.

Η εγγύηση έργου πρέπει να περιλαμβάνει παραμέτρους προστασίας και καλής λειτουργιάς ειδικά σε συστήματα στεγάνωσης οροφής (με εμφανές και προσβάσιμο το σύστημα) με επανέλεγχο του έργου και συγκεκριμένο πλαίσιο συντήρησης του συστήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα (3-4 χρόνια).

Η εγγύηση έργου πρέπει να λειτουργεί ως ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας της κατασκευάστριας εταιρίας με το πελάτη και να τον διασφαλίζει ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ανεξάρτητου υπαιτιότητας, σε πρόσκληση του, σε άμεσο χρόνο (εντός 48 ωρών) θα βρίσκεται δίπλα του.

Τα συστήματα Θέρμανσης και Κουφωμάτων καλύπτονται επίσης από 5 έως 8 έτη εγγύησης (καλής λειτουργίας – σταθερότητας και απόδοσης) με το ανάλογο φυσικά πλαίσιο ελέγχων και συντηρήσεων.

Στην εταιρία μας όλα τα παραπάνω αποτελούν δέσμευση, εφαρμόζονται σε κάθε έργο μας και είναι πάγια πολιτική μας.

Από την εταιρία μας παρέχονται συγκεκριμένα πλαίσια εγγυήσεων (8-12 έτη) τα οποία αφορούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως στεγάνωση οροφής, στεγάνωση υπογείου, εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου, στεγάνωση δεξαμενής-πισίνας, στεγάνωση μπαλκονιού κ.α.