Τυποποιημένα συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης των εταιριών KNAUF FIBRAN DOW.

Εφαρμόζονται εσωτερικά του κτιρίου λόγω δυσκολίας ή αδυναμίας εφαρμογής συστήματος θερμομόνωσης στην εξωτερική πλευρά.

Βασίζονται σε ισχυρό θερμομονωτικό παράγοντα π.χ γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 θερμικά συγκολλημένη σε γυψοσανίδα εσωτερικού χώρου (one piece) τα οποία εφαρμόζονται επί της επιφάνειας με ισχυρή επικόλληση και κατά περίπτωση μερική μηχανική υποστήριξη.

Μετά την εφαρμογή ακολουθούν παρεμβάσεις αισθητικής απαίτησης όπως στοκάρισμα και βαφή.