ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί κορυφαία τεχνολογία για τον έλεγχο θερμομόνωσης του κτιρίου σας. H Θερμοκάμερα μας FLIR E-Series, με ανάλυση μέχρι 320 x 240 pixels είναι η ιδανική θερμοκάμερα για την προληπτική συντήρηση και την προγραμματισμένη επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα & ασφάλεια και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Η θερμική κάμερα, μέσω καταγραφής της θερμικής ακτινοβολίας, εντοπίζει στο 100% τις θερμικές απώλειες του κτιρίου και καθοδηγεί σωστά ώστε να δώσουμε τις ανάλογες λύσεις σε οποιοδήποτε θέμα θερμομόνωσης. Απαραίτητο εργαλείο που μέσα από ορθή και βάση γνώσεων χρήση, απλουστεύει την κατασκευή, επιδεικνύει το πρόβλημα και εξασφαλίζει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία μας κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού είναι σε θέση να εγγυάται σε κάθε περίπτωση και μέσα από αρχείο θερμικών απεικονίσεων (πριν και μετά το έργο), τα προβλήματα λόγω ελλιπής, κακής, ανύπαρκτης μόνωσης που υπάρχουν στο κτίριο απλά θα εξαφανισθούν.

ΔΕΙΤΕ VIDEO: