Υψηλής απόδοσης θερμομόνωση σε πυλωτές κτιρίων με πλήρη και ολοκληρωμένα συστήματα ISOMAT,BAUMIT,KNAUF,THRAKON.

Εφαρμόζονται βάσει συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής ειδικά σε θέματα σταθερότητας-στήριξης φορτίου συστήματος. Εφαρμόζονται κατά περίπτωση ισχυρά θερμομονωτικά υλικά όπως εξηλασμένη πολυστερίνη XPS ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 με χαμηλούς θερμικούς συντελεστές λ=0,032 σε ελάχιστα πάχη βάσει ΚΕΝΑΚ 7 εκατοστών.

 

Τα παραπάνω συστήματα ολοκληρώνονται με τις ανάλογες επιχρίσεις και παρεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης (σοβάδες, βαφές κτλ)