ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Αποτελείται από τρεις φάσεις:

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΚΛΙΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Ιχυρότατο σύστημα θερμό-υγρομόνωσης οροφής κτιρίου το οποίο δίνει θεαματικά αποτελέματα χειμώνα – καλοκαίρι επιτυνχάνοντας μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 40% κατά την χειμερινή περίοδο και 4-5 C χαμηλότερη θερμοκρασία εσωτερικά του κτιρίου κατα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αποτελείται από τρεις βασικές φάσεις:

 

Α) Καθαρισμός επιφάνειας οροφής και διάστρωση ισχυρού θερμομονωτικού παράγοντα εξηλασμένης πολιστερίνης XPS 7-10 cm ( STYROPAN – FIBRAN – DOW) με ειδική προδιαγραφή για συστήματά θερμομόνωσης οροφής (ειδικές πατούρες κάλυψης θερμογεφυρών). Κατά περίπτωση σε διατρήσεις, μικρά και πολύ μικρά διάκενα εφαρμόζεται σημιακά θερμομονωτικός αφρός χαμηλής διόγκωσης, ο οποίος εξαλείφει τυχόν απώλειες λόγο θερμογέφυρας.

Β) Διάστρωση τσιμεντοκονιάματος ορισμού ρύσεων τάξεως 1-2% το οποίο κατα περίπτωση μπορεί να είναι τσιμεντοκονία, περλιτομπετόν ή άλλο. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος εφαρμόζεται με συγκεκριμένη αναλογία υλικών, εμπλουτίζεται με ειδικά χημικά πρόσθετα, οπλίζεται κατά περίπτωση με ίνες πολυπροπυλαινίου ή πλέγμα οπλισμού, αρμολογείται στα υψηλά σημεία έναρξης των ρήσεων και εφαρμόζεται πάντα με μηχανικά μέσα. Η συγκεκριμένη φάση απαιτεί ωρίμανση η οποία συνήθως είναι μεταξύ 3-5 ημερών (εκτόνωση της υγρασίας του υλικού) και ορίζεται πάντα αναλογικά με τις καιρικές συνθήκες και εξωτερικές θερμοκρασίες.

Γ) Εφαρμογή ισχυρού συστήματος στεγάνωσης με τεχνική δημιουργίας στεγανολεκάνης το οποίο συνήθως αποτελείται από ισχυρές οπλισμένες ασφαλτικές μεβράνες (ασφαλτόπανα) ελαστομερούς βάσης SBS με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες -15 έως -20 C . Οι μεβράνες εφαρμόζονται μέσω ισχυρής θερμοσυγκόλλησης πάνω σε στεγνή και ασταρωμένη επιφάνεια, επικαλύπτοντας η μία την άλλη μέσω ειδικής πατούρας 10cm. Ορίζονται κάθετα στα στηθαίατης οροφής σε ύψος όχι λιγότερο των 25cm.
Εναλλακτικά των ασφαλτικών μεβρανών κατά περίπτωση και απαίτηση μπορούν να εφαρμοστούν επίσης ισχυρά συστήματά στεγάνωσης, όπως συνθετικές μεβράνες PVC και TPO, συνθετικές μεβράνες EPDM. Ισχυρά πολυουρεθανικά επαλειφόμενα συστήματα στεγάνωσης.

Στο σύστημα της κλασσικής μόνωσης περιλαμβάνεται επίσης κατά περίπτωση και απαίτηση δημιουργία σύστηματος φράγματος υδρατμών, τοποθέτηση συστήματος μόνιμου εξαερισμού της μόνωσης, έλεγχος και εξασφάλιση σταθερότητας εσωτερικών περιμετρικών επιχρισμάτων στηθαίων οροφής (σοβάδες), έλεγχος σταθερότητας υλικού κάλυψης στέψης στηθαίων (μάρμαρα) θερμικός έλεγχος συστήματος απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων (υδροροές), έλεγχος πλήρωση και στεγάνωση κάθετων και οριζόντιων αρμών συναρμογής του κτιρίου με εφαπτόμενα κτίρια, έλεγχος και προστεγάνωση διατρήσεων της οροφής.