ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε συνεργασία με καταξιωμένους και μόνιμους μελετητές συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε σε άμεσους χρόνους όλη την διαδικασία διευθέτησης και έκδοσης των παρακάτω αδειών – μελετών:

  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ ,
  • Άδεια μικρής κλίμακας εργασιών ΑΜΚ,
  • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ΗΤΚ
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Ειδικές μελέτες κατ` απαίτηση