ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι μια σύγχρονη τεχνοτροπία η οποία έχει ως αντικείμενο και βασικό πεδίο εφαρμογής τα δάπεδα (εσωτερικά και εξωτερικά ) και τους εσωτερικούς τοίχους των κτιρίων. Σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων εξασφαλίζουν αποκατάσταση, βατότητα, χρήση αισθητική άποψη και κυριολεκτικά μεταμορφώνουν τις επιφάνειες τις οποίες εφαρμόζονται . Η εταιρεία μας εφαρμόζει μόνο επώνυμα και πιστοποιημένα συστήματά της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας των εταιρειών Ιsomat Τhrakon Durostick κ.α.

Εξειδικευμένη και δύσκολη τεχνική η οποία βασίζεται απόλυτα στην τεχνική κατάρτηση, την εμπειρία, την γνώση των υλικών και την άριστη ποιότητα τους . Αποτελείται από φάσεις με συγκεκριμένους χρόνους ωρίμανσης (μετρήσεις με ειδικά εργαλεία μέτρησης ) με καταγραφή των δεδομένων και απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών.

Η εταιρεία μας με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, και μέσα από ένα πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης εγγυάται κάθετα και αδιαπραγμάτευτα το θεμιτό αποτέλεσμα.