ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ

Δημιουργία φυτεμένου δώματος σε ανοιχτή οροφή κτιρίου με φύτευση συνήθως ήπιων πράσινων συστημάτων.

Εξειδικευμένη και δύσκολη εφαρμογή στην οποία λαμβάνονται υπόψιν αρκετές παράμετροι (βάρος-υψόμετρα στηθαίων-συστήματα φύτευσης-κλίσεις οροφής-φρεάτια επίσκεψης ελέγχου υδρορροών κ.α.)

Σε τομή αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις: α) θερμομόνωση οροφής-κλίσεις απορροής ομβρίων 2%-3%, β) σύστημα στεγάνωσης, γ) τοποθέτηση συστήματος αποστράγγισης, δ) τοποθέτηση φρεατίων υδρορροών κ.α.

Σχετικά νέα εφαρμογή για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία μετρά δεκαετίες στην ευρωπαϊκή και γενικά διεθνή αγορά. Με τον όρο πράσινη στέγη ενοούμε φυτεμένο δώμα, ταρατσόκηπο, πράσινη ταράτσα και κάποιες ακόμα ποιό ειδικές περιπτώσεις.

Πολύ σημαντική κατασκευή με πάρα πολλά οφέλη για την θερμομόνωση του κτιρίου, την αισθητική του, για την ηχομόνωση του, για την προστασία του από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, για την συμβολή του ενάντια στο φαινόμενο της θερμικής νησίδας κ.α.

 

Επί της ουσίας στο θέμα της θερμομόνωσης τα οφέλη είναι μεγαλειώδη:

8 έως 12 °C μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Συνολική μείωση έως 45% του κόστους θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικό κόστος κατασκευής μιας πράσινης στέγης σε 5-7 χρόνια.
Προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης του κτιρίου από όλες τις καιρικές αλλά και μηχανικές καταπονήσεις με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό του κόστους συντήρησης της οροφής του κτιρίου.
Ουσιαστική μείωση της απώλειας θερμότητας από την οροφή του κτιρίου με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας τους χειμερινούς μήνες. Ειδικά όταν η πράσινη στέγη συνδυάζεται με μια καλή θερμομόνωση πάχους 10 cm τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένη κατασκευή πράσινης στέγης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου μικρής ή μεγάλης κλίμακας μέσα από συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές απαιτήσεις (θερμομόνωση, στεγάνωση, απορροή ομβρίων υδάτων, αποστράγγιση συστήματος, στατικότητα κτιρίου) αλλά και αρχιτεκτονική μελέτη κήπου βασιζόμενη στη χρήση της στέγης αλλά και την αισθητική άποψη του πελάτη μας.

 

ΔΕΙΤΕ VIDEO: