ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

Η μεγαλύτερη σε εύρος και αντικείμενο κατασκευή στεγάνωσης είναι οι οροφές των κτιρίων. Δέχονται μόνιμη καιρική προσβολή και καταπόνηση και πρέπει κάθετα να προστατεύονται μέσα από πιστοποιημένα συστήματα στεγάνωσης ώστε οι χώροι που φιλοξενούνται από κάτω και γενικά το κτίριο στο σύνολο του να χαρακτηρίζονται ως απόλυτα στεγανά χωρίς υγρασίες και μικρής ή μεγάλης κλίμακας διαρροές.

Η στεγάνωση στις οροφές πραγματοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα). Κορυφαίο και διαχρονικό υλικό το οποίο χαρακτηρίζεται από λειτουργικό χρόνο ζωής 8-14 χρόνια ανάλογα φυσικά με τη χημική του σύσταση. Ως εταιρία σε συστήματα στεγάνωσης ασφαλτικών μεμβρανών προτείνουμε πάντα ισχυρά ελαστομερή S.B.S ασφαλτόπανα βάρους τουλάχιστον 5.0kgr/m2 , με διάφορες επικαλύψεις προστασίας, πάντα οπλισμένα με ισχυρό πολυεστέρα και φυσικά με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον -15 οC.

Εναλλακτικά στις οροφές κτιρίων μπορούν να εφαρμοστούν οπλισμένα μεμβρανοειδή συστήματα στεγάνωσης ακρυλικής ή πολυουρεθανικής βάσης με σχετικά όμως μικρό λειτουργικό χρόνο ζωής(3-6 έτη).

Κατά περίπτωση και απαίτηση στις οροφές εφαρμόζονται επίσης υψηλής απόδοσης συστήματα στεγάνωσης συνθετικών μεμβρανών PVC,TPO,EPDM τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό λειτουργικό χρόνο ζωής (17-20 έτη).

Στο σύστημα της στεγάνωσης οροφής περιλαμβάνεται επίσης κατά περίπτωση και απαίτηση δημιουργία συστήματος φράγματος υδρατμών, τοποθέτηση συστήματος μόνιμου εξαερισμού της μόνωσης, έλεγχος και εξασφάλιση σταθερότητας εσωτερικών περιμετρικών επιχρισμάτων στηθαίων οροφής (σοβάδες), έλεγχος σταθερότητας υλικού κάλυψης στέψης στηθαίων (μάρμαρα) θερμικός έλεγχος συστήματος απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων (υδρορροές), έλεγχος πλήρωση και στεγάνωση κάθετων και οριζόντιων αρμών συναρμογής του κτιρίου με εφαπτόμενα κτίρια, έλεγχος και προ-στεγάνωση διατρήσεων της οροφής.

Κάθε σύστημα στεγάνωσης προϋποθέτει ορθή τεχνική εφαρμογής, απόλυτη γνώση και φυσικά μεγάλη εμπειρία. Η στεγάνωση οροφής δεν είναι εύκολη εφαρμογή και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από αξιόπιστες και εξειδικευμένες στο αντικείμενο της μόνωσης εταιρίες και πάντα μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο γραπτών εγγυήσεων αποτελέσματος, επανελέγχων και τακτών συντηρήσεων.