ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Δύσκολη και σχολαστική εργασία η οποία έχει να αντιμετωπήσει σε μόνιμη βάση ισχυρότατη θετική υδροστατική πίεση. Εφαρμόζονται διάφορα συστήματά στεγάνωσης τα οποία έχουν να κάνουν με το τελικό οπτικό και επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Παράδειγμα με τελική επιφάνεια πλακίδια ή ψηφίδα, εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα στεγάνωσης τσιμεντοειδούς βάσης (SIKA – MAPEI – VANTEX ) το οποίο αποτελείται απο ισχυρότατες σημιακές σφραγίσεις, εφαρμογή πιστοποιημένου
ελαστομερούς τσιμεντοειδούς σύστηματος στεγάνωσης δύο συστατικών, εξομάλυνση κάθετων τοιχίων και δαπέδου (με ισχυρά τσιμεντοκονιάματα), και επίστρωση της επιφάνειας με το υλικό επιλογής του πελάτη (πλακίδια, ψηφίδα ή άλλο).

 

Σε άλλη περίπτωση μετά την εφαρμογή των συστημάτων στεγάνωσης και την εξωμάλινση – εξίσωση δαπέδου και τοιχίων, εφαρμόζεται ισχυρός εποξειδικός παράγοντας σφράγισης και ακολουθεί τελική διακοσμητική βαφή σε διάφορα χρώματα, ως τελική στρώση η οποία πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. Κάθε 3 – 4 έτη).
Σε άλλη περίπτωση μετά τις σημιακές σφραγίσεις και την εξομάλινση – εξίσωση δαπέδου και τοιχίων εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα στεγάνωσης συνθετικών μεμβρανών PVC ή TPO των εταιρειών SIKA – FLAG – MAPEI οι οποίες πιστοποιούν ισχυρότατο σύστημα στεγάνωσης με διάρκεια ζωής τα 15 έτη. Παρέχουν δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και σχεδίων κατά την επιθυμία του πέλατη.
Η παραπάνω εφαρμογή στεγάνωσης χαρακτιρίζεται ως η πλέον εξειδικευμένη με υψηλό βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή της και εφαρμόζεται μόνο απο εταιρείες οι οποίες κατέχουν απόλυτα την τεχνογωσία και την εμπειρία για την παραπάνω εφαρμογή.