ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ

Εσωτερικό σύστημα στεγάνωσης στο χαμηλότερο υψομετρικά τμήμα του κτιρίου. Τα προβλήματα προέρχονται συνήθως από τη πλάκα και τα τοιχία του ασανσέρ.

Ένα ουσιαστικό και αξιόπιστο σύστημα στεγάνωσης περιλαμβάνει δομική αποκατάσταση και ενίσχυση δαπέδου-τοιχίων, εφαρμογή ισχυρής στεγάνωσης τσιμεντοειδής βάσης δύο συστατικών σε πολλαπλές επιστρώσεις.

Κατά περίπτωση λαμβάνονται υπόψιν οι διατρήσεις στήριξης και οι κραδασμοί του μηχανισμού του ασανσέρ και άλλοι πιο εξειδικευμένοι παράμετροι.

ΔΕΙΤΕ VIDEO: