ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Η στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά, είναι η αναγκαστική επίλυση του προβλήματος όταν δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από την εξωτερική πλευρά των τοιχίων του υπογείου. Πολύ δύσκολη και λεπτομερής εφαρμογή με χρήση συγκεκριμένων και πάντα πιστοποιημένων υλικών στεγάνωσης, υψηλής αντοχής σε ισχυρές αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

Οι εργασίες στεγάνωσης εσωτερικά, αποτελούν ιεροτελεστία και ακολουθούνται απόλυτα όλοι οι κανόνες ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προηγούνται μετρήσεις και συνήθως θερμική απεικόνιση ώστε να γνωρίζουμε σε μεγάλο βάθος το μέγεθος του προβλήματος. Η αντιμετώπιση είναι πάντα συνολική και θεωρούμε χάσιμο χρόνου και χρημάτων την σημειακή αντιμετώπιση του προβλήματος και γι΄αυτό δεν αναλαμβάνουμε περιπτώςεις με κατ΄απαίτηση σειμιακή παρέμβαση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης, απαιτείται περίοδος αναμονής ώστε να ελεγχθούν ξανά (ειδικά μετά από περιόδους βροχής) συνολικά οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το σύστημα στεγάνωσης.

Επίσης λόγω του βαθμού δυσκολίας και των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς απο τρίτους, η εταιρεία μας εκτός απο την εφαρμογή των συστημάτων στεγάνωσης και την εγγυημένη επίλυση του προβλήματος, αναλαμβάνει τη συνολική αποκατάσταση της τελικής εικόνας. (επιχρύσματα τοιχείων, διάστρωση πλακιδίων δαπέδου κ.α.)
Η εταιρεία μας έχοντας στο ενεργητικό της μεγάλο αριθμό εφαρμογής συστημάτων στεγάνωσης στην εσωτερική πλευρά του κτιρίου με απόλυτη επιτυχία , μπορεί και αναλαμβάνει υπεύθυνα την συγκεκριμένη εφαρμογή, άσχετα με το μέγεθος του προβλήματος (υγρασία, παρουσία νερού, μικρής ή μεγάλης κλίμακας μόνιμης διαροής) και είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στο χώρο, η οποία εγγυάται εγγράφως το αποτέλεσμα.

ΔΕΙΤΕ VIDEO: