ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Η σωστή στεγάνωση ενός δώματος κτιρίου (ταράτσα) αποτελεί την μεγαλύτερη σε εύρος κατασκευή στεγάνωσης.

Η ουσία και η έννοια της στεγάνωσης δίνεται μέσα από τη δημιουργία σωστής στεγανολεκάνης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων υλικών τα οποία πιστοποιούν και εξασφαλίζουν 100% το επιθυμητό αποτέλεσμα μόνο όμως όταν εφαρμόζονται σωστά από εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο αντικείμενο συνεργεία και από εταιρείες οι οποίες διαπραγματεύονται το αντικείμενο της μόνωσης, έχοντας συνεχή και δυναμική παρουσία στο χώρο.

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος στεγάνωσης ταρατσών είναι με ασφάλτινες μεμβράνες. Σίγουρα και πολύ αξιόπιστα υλικά, ειδικά δε τα ελαστομερή ασφαλτόπανα (S.B.S) τα οποία με σωστή εφαρμογή, σε σωστό και πάντα υπο κλίση υπόστρωμα, εξασφαλίζουν μακρά στεγάνωση για τουλάχιστον 15 χρόνια. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ελαστικότητα, αντοχή στη γήρανση, άνεση σε αντιμετώπιση τάσεων συστοδιαστολής υποστρώματος, ισχυρός πολυεστερικός οπλισμός, αντοχή κάμψης σε χαμηλές θερμοκρασίες -20° C πολύ ισχυρή και σημειακή επικόλληση με το υπόστρωμα. Τα συγκεκριμένα ασφαλτόπανα είναι τα καλύτερα στο είδος τους και θεωρούμε ότι πρέπει να επιλέγονται πάντα και ας ανεβάζουν ελαφρά το κόστος της κατασκευής. Αξίζουν τα λεφτά τους σε κάθε περίπτωση.

Στεγανοποίηση ταράτσας

Στεγανοποίηση ταράτσας

Θερμομόνωση πυλωτής

Μόνωση ταράτσας