• Η εταιρία μας ΜΟΝΩΣΗ Μ. ΕΠΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής έχοντας ως αντικείμενο εργασιών τη στεγανοποίηση, τη θερμομόνωση και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων (Συστήματα Θέρμανσης – Συστήματα Κουφωμάτων) . Με έδρα στη Θεσσαλονίκη Μακεδονίας 22 Αγ. Ιωάννης Καλαμαριά παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα.
  • Διεκπεραιώνει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις τα έργα που αναλαμβάνει, πάντα υπό την επίβλεψη των Μηχανικών της, με σχολαστικό έλεγχο σε θέματα που αφορούν τη καλή εκτέλεση των εργασιών, την ορθή εφαρμογή βάσει πιστοποίησης CE των υλικών και φυσικά μέσω του τεχνικού ασφαλείας το κάθετο πλαίσιο τήρησης των μέτρων ασφαλείας προσωπικού.
  • Λειτουργεί αυτοδύναμα με μόνιμο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και με υψηλής απόδοσης τεχνολογικό εξοπλισμό. Παρέχει σε άμεσο χρόνο δωρεάν έλεγχο-μελέτη έργου από τους Πολιτικούς Μηχανικούς – Μηχανολόγους της και πάντα λεπτομερής και ξεκάθαρη γραπτή προσφορά για τις εργασίες που καλείται να εκτελέσει.
  • Επανελέγχει δωρεάν όλα τα έργα της σε συγκεκριμένο χρόνο (3-6 μήνες) μετά την ολοκλήρωση τους εξασφαλίζοντας και πιστοποιώντας τη καλή λειτουργία και απόδοση των παρεμβάσεων.
  • Καλύπτει με ξεκάθαρο και πραγματικό πλαίσιο γραπτών εγγυήσεων όλα της τα έργα (εγγύηση καλής λειτουργιάς και απόδοσης 8-14 ετών ανάλογα
    με το είδος της εργασίας, εγγύηση άμεσης επίλυσης προβλημάτων, εγγύηση άμεσης διενέργειας ελέγχου εντός 48 ωρών σε πρόσκληση του πελάτη, εγγύηση δωρεάν συντήρησης).

κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για περισσότερα…

firmes