ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Μόνωση η οποία απευθύνεται σε κυρίως σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στεγάνωσης αλλά και θερμομόνωσης. Στην περίπτωση αυτή συνήθως υπάρχουν από κατασκευής έργου, σωστές κλίσεις (π.χ. μωσαϊκό, μπετόν κ.α.) και έτσι δεν χρειάζεται να τις δημιουργήσουμε εμείς.

Αποτελείται από τρεις φάσεις:

Στην πρώτη φάση εφαρμόζεται η στεγανοποίηση της ταράτσας π.χ. με ασφάλτινες μεμβράνες S.B.S.

Στην δεύτερη φάση διαστρώνεται το θερμομονωτικό υλικό το οποίο είναι εξηλασμένη πολυστερίνη (τύπου Styropan – Fibran – Dow) με ελάχιστο πάχος 5cm.

Στην τρίτη φάση και κατ΄επιλογή πελάτη, αλλά και ανάλογα με τη χρήση του δώματος, έχουμε να επιλέξουμε υλικά επίστρωσης όπως πλάκα πεζοδρομίου κάθε χρωματικής και αισθητικής άποψης, κρόκκαλα λευκού ή άλλου χρώματος και σε κάποιες περιπτώσεις έτοιμο θερμικά συγκολλημένο πλακάκι ή πλάκα πεζοδρομίου με θερμικό υλικό (εξηλασμένη πολυστερίνη). Στο σύστημα της ανεστραμμένης μόνωσης, περιλαμβάνεται επίσης εξαερισμός της μόνωσης, διαχωρισμός των στρώσεων και εξασφάλιση περιμετρικών επιχρισμάτων (σοβάδες) εσωτερικά του δώματος.

 

Αρκετά δυνατή μόνωση, ελαφρώς υποδεέστερη της κλασσικής με υψηλή απόδοση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% ελάχιστο και μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου 3-4° C κατά περίπτωση.

     

ΔΕΙΤΕ VIDEO: