ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Άριστο βιομηχανικό θερμομονωτικό υλικό κλειστής κυψέλης αδρανούς αέρα χαμηλού θερμικού συντελεστή λ: 0,028 έως λ: 0,034 με εκτεταμένη χρήση στην ελληνική αγορά. Εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα του κτιρίου με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μέσα από την καινούργια νομοθεσία θερμομόνωσης κτιρίων, ευτυχώς το πάχος των θερμομονωτικών υλικών έχει αυξηθεί κατά περίπτωση σε 5-7-8 cm. Σε κλασσική θερμομόνωση δώματος καλό είναι να τοποθετούνται τα συγκεκριμένα θερμομονωτικά υλικά σε δύο στρώσεις σταυρωτά, ώστε να εκμηδενίζονται οι θερμικές απώλειες από τους αρμούς (θερμογέφυρες).

ΔΕΙΤΕ VIDEO: