ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
Ουσιαστική παρέμβαση η οποία επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα χειμώνα καλοκαίρι και συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου.
Περιλαμβάνει εφαρμογή ισχυρού θερμομονωτικού παράγοντα εξηλασμένης πολυστερίνης ή διογκωμένης πολυστερίνης ή οικολογικού πετροβάμβακα επί της πλάκας οροφής(εσωτερικά της στέγης). Πραγματοποιείται με καθαρισμό επιφάνειας, σύστημα προληπτικής στεγάνωσης της οροφής, ισχυρή επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών σε πάχος θερμομόνωσης βάσει μελέτης και απόδοσης του συστήματος και τέλος πλήρωση μικρών διάκενων και διατρήσεων (στηρίγματα σκελετού στέγης) με ισχυρούς θερμομονωτικούς αφρούς πλήρωσης/συγκόλλησης.
Τα συστήματα θερμομόνωσης οροφής δίνουν απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 25%-50% κατά περίπτωση και φυσικά λαμβάνοντας υπόψιν παραμέτρους όπως η παλαιότητα του κτιρίου, τα υφιστάμενα θερμομονωτικά συστήματα του κτιρίου, η θέση, οι κλιματολογικές συνθήκες της εποχής κ.α.
ΔΕΙΤΕ VIDEO: