ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τα συστήματά τα οποία εφαρμόζονται σε δεξαμενές είναι:
1) Συστήματα στεγάνωσης τσιμεντοειδούς βάσης 2 συστατικών με πιστοποίηση πόσιμου νερού ή όχι.
2) Συστήματά στεγάνωσης με χρήση συνθετικών μεβρανών PVC Ή TPO οι οποίες φέρουν πιστοποίηση πόσιμου νερού ή όχι
3) Σε ειδικές περιπτώσης στεγάνωσης δεξαμενών λειμάτων και βιολογικού καθαρισμού εφαρμόζονται τα 2 παραπάνω συστήματα με ειδικές τροποποιήσεις στις προδιαγραφές τους ώστε να μπορούν να αντιμετοπίζουν χημική προσβολή και καταπόνηση στη μάζα τους.

Η εταιρεία μας με εμπειρία, μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, και μέσα από ένα πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα δύσκολα και απαιτητικά υλικά, εγγυάται κάθετα και αδιαπραγμάτευτα το αποτέλεσμα στις εφαρμογές αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πολύ εξειδικευμένα συστήματά στεγάνωσης ακολουθόντας τες φυσικά με το ανάλογο πλαίσιο γραπτών εγγυήσεων των οποίων παρέχει.