ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Είναι μια ουσιαστική και απαραίτητη εργασία η οποία εξασφαλίζει την στεγανότητα των υπόγειων χώρων των κτιρίων. Βασίζεται στη δυνατότητα συγκεκριμένων υλικών να δέχονται απροβλημάτιστα καταπόνηση μέσο θετικής υδροστατικής πίεσης. Είναι η μόνη και κάθετη λύση ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι υπόγειοι χώροι (κατοικήσιμοι ή μη) δεν θα αντιμετωπίσουν ποτέ πρόβλημα υγρασίας, διαρροής κ.τ.λ.

Η στεγάνωση των τοιχίων γίνεται συνήθως με υλικά τσιμεντοειδούς βάσης, εφόσον σφραγιστεί και αποκατασταθεί πλήρως η επιφάνεια η οποία θα γίνει η επέμβαση. Αυτό σημαίνει καθαρισμό, κοπή σε φουρκέτες, μουρέλα, διάνοιξη – ενίσχυση αρμών διακοπής εργασίας, αποκατάσταση σε αδόνητα ή κακοκατασκευασμένα σημεία, διάπλυση με μηχάνημα υψηλής πίεσης και άλλες μικρο παρεμβάσεις αποκατάστασης ανάλογα με την περίπτωση. Το σύστημα της εξωτερικής στεγάνωσης ανάλογα πάντα με την μικρή, μεγάλη ή καθόλου παρουσία νερού στα θεμέλια του κτιρίου, ολοκληρώνεται με την προσθήκη αποστραγγιστικών συστημάτων.

Εναλλακτικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι στεγάνωσης οι οποίοι βασίζονται σε στεγάνωση με εφαρμογή ασφαλτικών μεβράνων ή μεβράνων pvc καθώς επίσης και εφαρμογές μεβράνων σε υγρή αρχική μορφή που έχουν ως βάση ασφαλτικά ή πολυουρεθανικά μείγματα.

Εργασίες στεγάνωσης υπογείων χώρων στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, έχουν εκτελεστεί απο την εταιρεία μας σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα .Τα συστήματά αυτά έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν μόνιμα και αδιαπραγμάτευτα πάντα φυσικά μέσα στο πλαίσιο εγγυήσεων των οποίων παρέχουμε εγγράφως στο πελατολόγιο μας.

Συμβουλή μας σε όσους κατασκευάζουν νέο κτίριο, να μη δώσουν όλη τους τη βαρύτητα στα σχέδια, στα χρώματα ή στις αρχιτεκτονικές απόψεις του κτιρίου, αλλά να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα της στεγάνωσης των υπογείων στην αρχική φάση κατασκευής του κτιρίου.
Επίσης ένας παράγοντας που πρέπει να προβλεφθεί είναι και η θερμομόνωση των υπογείων η οποία εύκολα επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός θερμομονοτικού υλικού πάχους 5cm πάνω στην στεγανή επιφάνεια των τοιχίων και πάντα πριν την τοποθέτηση των αποστραγγιστικών συστημάτων.