Συστήματα Φωτοβολταϊκώv

Εμπορία – Μελέτη – Τοποθέτηση

Το νέο πρόγραμμα πράσινης ενέργειας , που έχει θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις  στέγες οικιακών καταναλωτών. Απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 6 κιλοβάτ στην Ηπειρωτική χώρα.   Η  σύμβαση ορίζεται ως NET METERING με απευθείας πώληση της παραγόμενης ενέργειας στην ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού στους λογαριασμούς ρεύματος και θα έχει διάρκεια 20 έτη, με τιμή αποζημίωσης βάσει δέσμευσης του φορέα του προγράμματος τα 87 ευρώ/MWh.

Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα

Σημαντική διαφορά  από το απλό Νet Μetering του προηγούμενου προγράμματος, που καλύπτει το κόστος μόνον της καταναλισκόμενης ενέργειας του οικιακού παραγωγού και ότι περισσεύει «χαρίζεται» στο δίκτυο είναι ότι με το νέο πρόγραμμα το περίσσευμα της ενέργειας τώρα θα πωλείται στο δίκτυο αποφέροντας έσοδα.

Πρόκειται για επένδυση με ίδια κεφάλαια του καταναλωτή ή τραπεζικό δανεισμό που θα εξασφαλίσει ο ίδιος, της τάξης των 7.000 έως 9.000 ευρώ για την εγκατάταση των φωτοβολαταϊκών στη στέγη. Με βάση την  σταθερή τιμή αναφοράς που έχει οριστεί, εξασφαλίζεται απόσβεση  της επένδυσης σε βάθος 8 έως 10 ετών και έσοδο της τάξης των 300 έως 400 ευρώ ετησίως, το οποίο γίνεται καθαρό έσοδο, μετά το χρόνο απόσβεσης έως την εικοσαετία. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από το σύστημα είναι αφορολόγητα.

Η εταιρία μας έχει ως βασική κατασκευαστική αρχή την ποιότητα της εργασίας και των υλικών που χρησιμοποιεί, την διασφάλιση του αποτελέσματος και ακολουθεί κάθε έργο της, με ισχυρό πλαίσιο εγγυήσεων μετά την ολοκλήρωση του.
Κατασκευάζει χωρίς διακρίσεις με την ίδια ποιότητα, τάξη και οργάνωση τα έργα της, εντός ή εκτός προγράμματος οικιακών φωτοβολταϊκων, θέλοντας να έχει σταθερή κατασκευαστική και διαχρονική ταυτότητα.

Συνολική Ανάληψη Προγράμματος εγκατάστασης οικιακών φωτοβολταϊκών 2022:

  • Δωρεάν έλεγχο – αποτύπωση ακινήτου.
  • Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συνολικά, ολοκληρωμένα και αυτοδύναμα τη δημιουργία ολοκληρωμένου και άρτιου φακέλου για ένταξη στο πρόγραμμα.
  • Την συνολική οικονομοτεχνική πρόταση, με νομότυπο και ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας.
  • Την συνολική εκτέλεση των εργασιών (μελέτη & υλοποίηση), με τα πλέον πιστοποιημένα και επώνυμα φωτοβολταϊκά συστήματα της αγοράς (μονοκρυσταλλικά πάνελ γερμανικής κατασκευής LUXOR, JINKO, INVERTER SYNNY BOY, INVERTER SMR, INVERTER HUAWEI ).
  • Παρακολούθηση – Διευθέτηση φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση.
  • Την δέσμευση παράδοσης έργου εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
Προϋποθέσεις για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι:
  • Η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου εγκαθίσταται το σύστημα.
  • Επίσης μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες ΖΝΧ.
  • Από το ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι «το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» είναι οικονομικός συμψηφισμός που ναι μεν εξαρτάται από την τιμή του ρεύματος αλλά σε κάθε περίπτωση αποδίδει στον καταναλωτή το 100% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας που παράγεται. Είναι γεγονός ότι οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα εδώ και αρκετούς μήνες. Το δυνητικό όφελος για τα νοικοκυριά που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αυξηθεί τον επόμενο χρόνο.