myφωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Εγκατάσταση , Μόνωση Ενεργειακή Θεσσαλονίκη
Το νέο πρόγραμμα πράσινης ενέργειας , που έχει θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες οικιακών καταναλωτών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10 κιλοβάτ στην Ηπειρωτική χώρα. Η σύμβαση ορίζεται ως NET METERING με απευθείας πώληση της παραγόμενης ενέργειας στην ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού στους λογαριασμούς ρεύματος και θα έχει διάρκεια 20 έτη, με τιμή αποζημίωσης βάσει δέσμευσης του φορέα του προγράμματος τα 87 ευρώ/MWh.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 8
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 9

Τι προσφέρει:

Σημαντική διαφορά από το απλό Νet Μetering του προηγούμενου προγράμματος, που καλύπτει το κόστος μόνον της καταναλισκόμενης ενέργειας του οικιακού παραγωγού και ότι περισσεύει «χαρίζεται» στο δίκτυο είναι ότι με το νέο πρόγραμμα το περίσσευμα της ενέργειας τώρα θα πωλείται στο δίκτυο αποφέροντας έσοδα.

Πρόκειται για επένδυση με ίδια κεφάλαια του καταναλωτή ή τραπεζικό δανεισμό που θα εξασφαλίσει ο ίδιος, της τάξης των 7.000 έως 9.000 ευρώ για την εγκατάταση των φωτοβολαταϊκών στη στέγη. Με βάση την  σταθερή τιμή αναφοράς που έχει οριστεί, εξασφαλίζεται απόσβεση  της επένδυσης σε βάθος 8 έως 10 ετών και έσοδο της τάξης των 300 έως 400 ευρώ ετησίως, το οποίο γίνεται καθαρό έσοδο, μετά το χρόνο απόσβεσης έως την εικοσαετία. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από το σύστημα είναι αφορολόγητα.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 10
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 11

Η ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

έχει ως βασική κατασκευαστική αρχή την ποιότητα της εργασίας και των υλικών που χρησιμοποιεί, την διασφάλιση του αποτελέσματος και ακολουθεί κάθε έργο της, με ισχυρό πλαίσιο εγγυήσεων μετά την ολοκλήρωση του. Κατασκευάζει χωρίς διακρίσεις με την ίδια ποιότητα, τάξη και οργάνωση τα έργα της, εντός ή εκτός προγράμματος οικιακών φωτοβολταϊκων, θέλοντας να έχει σταθερή κατασκευαστική και διαχρονική ταυτότητα.

 

Η εταιρία μας ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

Η εταιρεία μας, Μόνωση Ενεργειακή ΕΠΕ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις.

Ακολουθούμε και υποστηρίζουμε συνολικά όλα τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως το: Φωτοβολταϊκά στη στέγη

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

Δωρεάν μελέτη και προσφορά:

 • Αξιολογούμε τις ενεργειακές σας ανάγκες
 • Προτείνουμε το κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα
 • Σας παρέχουμε μια ανταγωνιστική προσφορά
 • Δημιουργούμε ολοκληρωμένο φάκελο με άρτια μηχανολογική μελέτη
 

Εγκατάσταση:

 • Αναλαμβάνουμε συνολικά την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Παραδίδουμε σε συγκεκριμένους χρόνους (30 έως 60 ημέρες)
 • Παρέχουμε δέσμευση τιμής 6 μηνών
 • Συνεργαζόμαστε με άριστα εκπαιδευμένους εγκαταστάτες
 • Διασφαλίζουμε την τήρηση όλων των προδιαγραφών
 • Προσφέρουμε ξεκάθαρο πλαίσιο εγγυήσεων
 

Συντήρηση:

 • Παρέχουμε προγράμματα προληπτικής συντήρησης
 • Εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του συστήματος
 • Αντιμετωπίζουμε τυχόν βλάβες άμεσα
Συχνές Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά Μόνωση Ενεργειακή Θεσσαλονίκη

Συχνές ερωτήσεις για τα φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Αποτελούνται από φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ημιαγωγούς υλικά, όπως το πυρίτιο. Όταν τα φωτόνια του ήλιου προσκρούουν στα πάνελ, δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα.

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό περιγράφει την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια. Όταν τα φωτόνια του ήλιου προσκρούουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, δημιουργούν ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-τρύπας. Τα ηλεκτρόνια και οι τρύπες συλλέγονται από ηλεκτρόδια, δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα.

 • Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που σημαίνει ότι δεν εξαντλείται.
 • Καθαρή ενέργεια: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν παράγουν ρύπους, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Αυτονομία: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροδότηση απομονωμένων περιοχών που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ο χρόνος απόσβεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος του συστήματος, το κόστος εγκατάστασης, την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλιοφάνεια στην περιοχή.

 • 1. Μελέτη & Σχεδιασμός:

  • Μελέτη χώρου, ενεργειακών αναγκών.
  • Επιλογή φωτοβολταϊκών, inverter, εξαρτημάτων.

  2. Αδειοδότηση:

  • Φάκελος με τοπογραφικά, μελέτες, ηλεκτρολογικά.
  • Αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΔΔΗΕ, Πολεοδομία, Περιφέρεια).

  3. Εγκατάσταση:

  • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, σύνδεση με inverter.
  • Εγκατάσταση inverter, εξαρτημάτων.

  4. Σύνδεση στο Δίκτυο:

  • Σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
  • Έλεγχος & δοκιμές συστήματος.

  5. Παρακολούθηση & Συντήρηση:

  • Παρακολούθηση παραγωγής ενέργειας.
  • Τακτική συντήρηση για ομαλή λειτουργία.
Ο αριθμός των ηλιακών πάνελ που χρειάζεστε εξαρτάται από την ενεργειακή κατανάλωσή σας και τις ηλιακές συνθήκες στην περιοχή σας.
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση είναι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία, ο αποδιαμορφωτής (inverter), η σκιά και η ποιότητα των ηλιακών πάνελ.
Η απόδοση υπολογίζεται με βάση την ισχύ των ηλιακών πάνελ και την ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνεται στην περιοχή σας, συνήθως εκφράζεται σε κιλοβάτ-ώρες (kWh).
Η απόδοση μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, με μέση μείωση 0,4% ανά βαθμό Κελσίου.
Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε καθαρό νερό και μαλακό πανί ή σφουγγάρι, αποφεύγοντας σκληρές χημικές ουσίες.
Το net metering επιτρέπει την πώληση υπερβολικής ηλεκτρικής ενέργειας πίσω στο δίκτυο.
Εξαρτάται από τον τύπο μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας, συνήθως μεταξύ 5 και 15 ετών.
Η γωνία κλίσης των πάνελ επηρεάζει την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Συνήθως, η βέλτιστη γωνία κλίσης είναι κοντά στη γεωγραφική σας πλάτη. Ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εποχές του έτους για βέλτιστη παραγωγή ενέργειας.
Οι πιστοποιήσεις ποιότητας περιλαμβάνουν την πιστοποίηση IEC (International Electrotechnical Commission) και TUV (Technischer Überwachungsverein), επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση με πρότυπα ασφαλείας, απόδοσης και ποιότητας.
Μπορείτε να ελέγξετε την απόδοση μέσω παρακολούθησης της παραγωγής ενέργειας, συχνά με λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
Η σκιά μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόδοση του συστήματος, προκαλώντας απώλειες στα υπόλοιπα πάνελ.

Η διαφορά είναι στον αριθμό των φάσεων στην ηλεκτρική σύνδεση, με τα μονοφασικά να χρησιμοποιούν μια φάση και τα τριφασικά τρεις φάσεις.

Εγκατάσταση
Οικιακών φωτοβολταϊκών

one
two
three
four
five
six
ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο – αποτύπωση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

ΔΩΡΕΑΝ δημιουργία ολοκληρωμένου και άρτιου φακέλου
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συνολικά, ολοκληρωμένα και αυτοδύναμα τη δημιουργία ολοκληρωμένου και άρτιου φακέλου για ένταξη στο πρόγραμμα.
Οικονομοτεχνική πρόταση
Την συνολική οικονομοτεχνική πρόταση, με νομότυπο και ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας.
Συνολική εκτέλεση των εργασιών

Την συνολική εκτέλεση των εργασιών (μελέτη & υλοποίηση), με τα πλέον πιστοποιημένα και επώνυμα φωτοβολταϊκά συστήματα της αγοράς (μονοκρυσταλλικά πάνελ γερμανικής κατασκευής LUXOR, JINKO, INVERTER SUNNY BOY, INVERTER SMR, INVERTER HUAWEI ).

Παρακολούθηση – Διευθέτηση φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod.

Παράδοση έργου εντός 60 ημερών

Την δέσμευση παράδοσης έργου εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι:

1

Η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου εγκαθίσταται το σύστημα.

2

Επίσης μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες ΖΝΧ.
3

Από το ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι «το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» είναι οικονομικός συμψηφισμός που ναι μεν εξαρτάται από την τιμή του ρεύματος αλλά σε κάθε περίπτωση αποδίδει στον καταναλωτή το 100% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας που παράγεται. Είναι γεγονός ότι οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα εδώ και αρκετούς μήνες. Το δυνητικό όφελος για τα νοικοκυριά που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αυξηθεί τον επόμενο χρόνο.
Αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα αξιολογηθούν, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος, για να ενημερωθείτε αναφορικά και μόνο για το Προγράμματος εγκατάστασης οικιακών φωτοβολταϊκών 2024.

Υπολογισμός Ανάλυσης Απόδοσης

100 Sales
1
1000
2 Years
1
5
[affiliate_product]*[affiliate_level]*[affiliate_sales]*[affiliate_year]
keimeno
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 12
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 13
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 13

Δείτε μερικά από τα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα μας έργα: